Nida Sürücü Kursu Kadıköy / İstanbul
Feneryolu Mahallesi. Fahrettin Kerim Gökay caddesi.No: 122/2 Kat: 1/1 Kadıköy / İstanbul
0216 566 6667
info@nidasurucukursu.com.tr
Ufuk Küçükali / İstanbul
Feneryolu Mahallesi. Fahrettin Kerim Gökay caddesi.No: 122/2 Kat: 1/1 Kadıköy / İstanbul
0532 396 7068
ukucukali@gmail.com
UFUK KÜÇÜKALİ KİMDİR? / İSTANBUL KADIKÖY GÖZTEPE FENERYOLU NİDA SÜRÜCÜ KURS MÜDÜRÜ

             TRAFİK VE SÜRÜŞ GÜVENLİĞİ UZMANI / ADLİ TRAFİK BİLİRKİŞİSİ / EĞİTİMCİ YAZAR / ÖZEL DİREKSİYON DERSİ ÖĞRETMENİ

E-Mail: ukucukali@gmail.com / Web: www.ufukkucukali.com

1967 Yılında Erzurum Oltu’ da doğdu. Aslen, Trabzon / Sürmene’ lidir. İlk, orta ve Lise tahsilini Erzurum’ da tamamladı. Erzurum Endüstri Meslek Lisesi Motor Bölümünden 1984 Yılında mezun oldu. Bu tarihten sonra İstanbul’ a geldi. Eğitim hayatına, Eskişehir Anadolu Üniversitesinde önce Halkla İlişkiler, daha sonra İşletme Fakültesi’ nden mezun olarak devam etti. Teknik eğitimlerin yanında Sosyoloji, Psikoloji, Trafik Pedagojisi ve Kochluk eğitimi aldı. Türkiye’ nin İlk Trafik ve Sürücü Eğitim Kochu sertifikasına sahiptir.

1995 Yılında Milli Eğitim Müdürlüğünün Açmış olduğu kurslara katılarak, Direksiyon Usta Öğreticiliği, Motor Araç Tekniği, İlkyardım, Trafik Adabı, Trafik ve Çevre Bilgisi Öğretmenliği, Eğitimcilerin Eğitimi Sertifikalarını aldı. İstanbul Kadıköy’ de çeşitli kurslarda, Direksiyon, Motor Araç Tekniği, İlkyardım, Trafik Adabı, Trafik ve Çevre bilgisi eğitimleri vermektedir.

Uluslar arası deneyim sahibi olan Ufuk KÜÇÜKALİ, 2003 Yılında Toyota Grup / Hino Motors Fabrikası Japonya / Tokyo’ da 45 gün süren, Araç Teknolojisi ve Güvenli Sürüş eğitimi almıştır. Kazakistan, Özbekistan, Makedonya, Gürcistan, Suriye, Ürdün, Suudi Arabistan ve Irak’ ta düzenlenen birçok seminer ve kurslarda, Kursiyerlere Teknik eğitimlerin yanında, güvenli ve ekonomik sürüş eğitimleri vermiştir.

2013 Yılında U.S.Amerika Driving University Online Sertifika Programı. Traffic Safety Course / Trafik Güveliği Kursu’ ndan mezun oldu. Direksiyon, Motor Araç Tekniği, İlkyardım, Trafik Adabı, Trafik ve Çevre Bilgisi derslerinin yanında, Trafik ve Sürücü Güvenliği eğitim ve seminerleri düzenlemek suretiyle trafik kazalarını önlemek, trafik bilinci oluşturmak adına sosyal sorumluluk çalışmalarını sürdürmektedir.

Ufuk Küçükali, Aşir Altınöz ile beraber, 2016 Yılında ilk baskısı yayınlanan Trafik ve Sürüş Güvenliği adlı kitabında yazarlarından biridir. İSTANBUL 2020

DRIVING COURSE STEERING EXAM RULES / SÜRÜCÜ KURSU DİREKSİYON SINAVI KURALLARI
BASIC STEERING EXAM TUTORIAL NOTES. USING A MANUAL GEAR VEHICLE
TEMEL DİREKSİYON SINAVI EĞİTİM NOTLARI. MANUEL VİTESLİ ARAÇ KULLANMA.
HOW TO USE THE CAR IN THE STEERING EXAM / DİREKSİYON SINAVINDA NASIL ARAÇ KULLANILIR.
STEERING EXAM RULES NEW SYSTEM  / DİREKSİYON SINAVI KURALLARI YENİ SİSTEM 
HOW TO STAY IN THE STEERING EXAM? VIDEO PREPARED BY MEB  
DİREKSİYON SINAVINDA NASIL KALINIR? MEB’ NİN HAZIRLADIĞI VİDEO
Friends, before taking the driving test, be sure to watch the video.
Arkadaşlar, direksiyon sınavına girmeden önce, videoyu mutlaka izleyiniz. https://www.youtube.com/ufukkucukali

 
20160615_170924DİREKSİYON 9 1Pedallar debriyaj fren gaz 1
Trainees who will take the steering practice exam: Driving exams: It starts at 08:20 in the morning on Saturday and Sunday and continues until 17:30 in the evening. Before the exam, get your exam entrance document with the exam date, day and time from your course.
Direksiyon uygulama sınavına girecek kursiyerler: Direksiyon sınavları: Cumartesi ve pazar günleri sabah saat 08:20 da başlar, akşam 17:30 a kadar devam eder. Sınavdan önce, sınav tarihi, günü, saati yazılı olan resimli sınav giriş belgenizi kursunuzdan alınız.
An exam evaluation commission consisting of two teachers is assigned by the District Directorate of National Education to serve in the steering practice exam. In the exam, the head of the exam commission will sit next to you, and the other commissioner will sit behind you with your course's driving teacher. Be at the exam venue at least half an hour before the exam time. Your driving test will take 35 minutes.
Direksiyon uygulama sınavında görev yapmak üzere, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından, iki öğretmenden oluşan sınav değerlendirme komisyonu görevlendirilir. Sınavda, yanınızda sınav komisyon başkanı, arkada ise kursunuzun direksiyon öğretmeniyle beraber diğer komisyon üyesi oturacaktır. Sınav saatinden en az yarım saat önce sınav yerinde olunuz. Direksiyon sınavınız, 35 dakika sürecektir.
Keep your ID card and exam entry document, which you need to have with you in order to take the exam. After the officers have checked your documents, your steering practice exam will begin.
Sınava girebilmeniz için yanınızda olması gereken, Kimlik kartı ve sınav giriş belgenizi elinizde tutunuz. Görevliler belgelerinizi kontrol ettikten sonra direksiyon uygulama sınavınız başlayacaktır.

YOUR STEERING PRACTICE EXAM STARTS. THE EXAM CONSISTS OF TWO STAGES. 1 STAGE. Vehicle information query section. STAGE 2. The section on driving in traffic and control of traffic rules.
DİREKSİYON UYGULAMA SINAVINIZ BAŞLIYOR. SINAV İKİ AŞAMADAN OLUŞUR. 1. AŞAMA. Araç bilgisi sorgulama bölümü. 2. AŞAMA. Trafikte araç kullanma ve trafik kurallarının kontrolü bölümü.
The first 5 minutes of the Steering Practice Exam includes vehicle information. You will be asked what the interior controls, instrument panel warning and warning lamps mean.
Direksiyon uygulama Sınavının, ilk 5 dakikası araç bilgisini içermektedir. Araç içi kumandalar, gösterge paneli uyarı ve ikaz lambalarının ne anlama geldiği sorulur.
The first 5 minutes of the Steering Practice Exam includes vehicle information. You will be asked what the interior controls, instrument panel warning and warning lamps mean.  
Direksiyon uygulama Sınavının, ilk 5 dakikası araç bilgisini içermektedir. Araç içi kumandalar, gösterge paneli uyarı ve ikaz lambalarının ne anlama geldiği sorulur. 
The hood of the vehicle is opened. Questions are asked about the locations of the battery, radiator, fuse box, engine oil, dipstick, engine coolant, washer fluid and brake fluid.
Aracın, motor kaputu açtırılır. Akü, radyatör, sigorta kutusu, motor yağı, yağ çubuğu, motor soğutma suyu, cam yıkama suyu ve fren hidroliği yerleri hakkında sorular sorulur.
The trunk lid is opened. Questions are asked about where the Spare Wheel, Jack, Wheel Wrench, Reflectors, First Aid Kit and Fire Extinguisher are located and what they do. Up to 4 of these questions are allowed. If more than that is wrong, the exam is terminated.
Bagaj kapağı açtırılır. Stepne, Kriko, Bijon Anahtarı, Reflektörler, İlk yardım Seti ve Yangın söndürücünün nerede olduğu ve ne işe yaradığı hakkında sorular sorulur. Bu sorulardan 4 yanlışa kadar müsaade edilir. Bundan fazla yanlış çıkarsa sınav sonlandırılır.
The steering practice test continues. Before getting into the vehicle, check all the tires of the vehicle. When you get in the vehicle, act naturally. Do not forget to say Good Morning in the morning and Hello in the afternoon. Direksiyon uygulama sınavı devam ediyor. Araca binmeden önce, aracın tüm lastiklerini kontrol ediniz. Araca bindiğinizde, doğal davranın. Sabah ise Günaydın, öğlenden sonra ise Merhaba demeyi unutmayınız.
A ) THEN DO THE FOLLOWING IN ORDER. PREPARING TO DRIVE AND TAKING OFF
A ) DAHA SONRA SIRASIYLA ŞUNLARI YAPINIZ. SÜRÜŞE HAZIRLIK VE KALKIŞ YAPMA
1 – Adjust your seat. Adjust the seat forward and backward, the backrest forward and backward, and the headrest up and down to the appropriate position.
1 – Koltuğunuzu ayarlayınız. Oturağı öne arkaya, sırtlığı ileri geri, koltuk başlığını da yukarı aşağı yönde uygun pozisyona göre ayarlayınız.
2 – Fasten the seat belt.  2 – Emniyet kemerini takınız.
3 – To start the engine of the vehicle, depress the clutch and take the gear to neutral. Start the engine.
3 – Aracın motorunu çalıştırmak için, debriyaja basarak vitesi boşa alınız. Motoru çalıştırınız.
ATTENTION: The gear of the vehicle must be in neutral and the clutch must be pressed while starting.
DİKKAT: Aracın vitesi, çalıştırma esnasında kesinlikle boşta ve debriyaja basılı olmalıdır.
4 - Check the settings of the vehicle by looking at the right, left and inside rear view mirrors, adjust them if necessary.
 4 - Aracın, sağ, sol ve iç dikiz aynalarına bakıp ayarlarını kontrol ediniz, gerekiyorsa ayarlayın.
5 – Release the handbrake. In this case, your right foot should be depressed on the brake pedal.
5 – El frenini indiriniz. Bu durumda sağ ayağınız fren pedalına basılı olmalıdır.
6 – Depress the clutch fully and put the vehicle in first gear.
6 – Debriyaja tam basıp aracı birinci vitese takınız.
7 - Signal left to take off. This is _ I'm driving. Means.
7 - Kalkış yapmak için sola sinyal veriniz. Bu, _ Ben sürüyorum. Demektir.
8 - Check the road from the mirrors (especially the left mirror), if the road is empty and suitable, take your departure.
8 - Aynalardan ( Özellikle sol aynaya bakın ) yolu kontrol edin yol boş ve uygun ise kalkışınızı yapın.
Note: Signal left for take off and right for stop. Give the turn signals according to the direction of the turns. Making signals, lamps and dimmer allows you to communicate with other drivers.
Not: Kalkış için sola, durmak için sağa sinyal verilmelidir. Dönüşlerde dönülen yöne göre dönüş sinyallerini veriniz. Sinyaller, lambalar ve selektör yapmak diğer sürücülerle iletişim kurmanızı sağlar.
To start the movement, in order: SIGNAL LEFT, LOOK AT LEFT MIRROR, DEPRESS CLUTCH PEDAL, ENGAGE FIRST GEAR, GRIP, AND GO.
Harekete başlamak için sırasıyla: SOL SİNYAL VER, SOL AYNAYA BAK, DEBRİYAJ PEDALINA BAS, BİRİNCİ VİTESE GEÇİR, KAVRAMA YAP VE HAREKETE BAŞLA
9 - Continue driving on the right side of the road in a controlled manner.
9 - Yolun sağından, kontrollü bir şekilde sürüşünüze devam ediniz.
10 - The first gear is the starting gear. Shift your vehicle into second gear immediately after take-off, except in mandatory situations. You should shift into second gear at a distance of about 3 – 4 vehicle lengths.
10 - Birinci vites kalkış vitesidir. Zorunlu haller dışında, kalkıştan hemen sonra aracınızı ikinci vitese geçiriniz. Yaklaşık 3 – 4 araç boyu bir mesafede ikinci vitese geçmeniz gerekir.
To change gears: Release the accelerator pedal, depress the clutch pedal, shift up or down, release the clutch pedal, then press the accelerator pedal.
Vites değiştirmek için: Gaz pedalına basmayı bırakın, debriyaj pedalına basın, vitesi yükseltin veya düşürün, debriyaj pedalını bırakın sonra gaz pedalına basınız.
If you're fast enough to shift into third gear on the test route, switch to third gear. Follow the vehicle in front of you in accordance with the following distances.
If you have to stop with the vehicle while driving, start again in first gear. Your vehicle will not start in second gear. It stops. Accelerate after takeoff and shift into second gear.
When you complete the route and return to the starting place, stop the vehicle at a suitable place.
Sınavın yapıldığı güzergahta üçüncü vitese geçebileceğiniz kadar hızlanırsanız üçüncü vitese geçin. Takip mesafelerine uygun bir şekilde önünüzdeki aracı takip edin.
Seyir esnasında araçla durmak zorunda kalırsanız, tekrar birinci vitesle kalkışınızı yapınız. İkinci vitesle aracınız kalkış yapmaz. Stop eder. Kalkıştan sonra hızlanıp, ikinci vitese geçiniz.
Güzergahı tamamlayıp başlangıç yerine geri döndüğünüzde, aracı uygun bir yerde durdurunuz.
RULES FOR STOPPING, SAVE THE VEHICLE AND TAKE THE OPERATIONS BEFORE LEAVING THE VEHICLE IN THE ORDER.
DURMA KURALLARI, ARACI EMNİYETE ALMAK VE ARACI TERK ETMEDEN ÖNCE YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLERİ SIRASIYLA YAPINIZ.
11 - Give your right signal 10 / 15 meters from where you want to stop.
11 - Durmak istediğiniz yere 10 /
15 metre mesafe kala sağ sinyalinizi veriniz.
12 - Check the rear of the vehicle from the mirrors and find a suitable place without hindering the traffic.
12 - Aynalardan aracın arkasını kontrol edip, trafiği aksatmayacak bir şekilde uygun bir yer bulun.
13 - Stop the vehicle by gently depressing the clutch pedal and then the brake pedal.
13 - Önce debriyaj pedalına, sonra da fren pedalına yumuşak bir şekilde basarak aracı durdurun.
14 – Turn off the ignition switch and stop the engine.
14 – Kontak anahtarını kapatarak, motoru durdurunuz.
15 - Set the handbrake. 15 - El frenini çekiniz.
16 - Take off your seat belt. Have a good day before getting out of the vehicle.
16 - Emniyet kemerinizi çıkarınız. Araçtan inmeden önce iyi günler dileyiniz.
The steering practice exam is evaluated out of 100.
Direksiyon uygulama sınavı 100 üzerinden değerlendirilmektedir.
Failure to do even one of the items listed above will cause you to fail the exam.
Yukarıda yazılan maddelerden birini bile yapmamanız sınavda başarısız olmanıza neden olur.
You can learn the exam results from your course at 18:00 on the same day.
Sınav sonuçlarını aynı gün saat 18:00 de kursunuzdan öğrenebilirsiniz.
OTHER PROCEDURES TO BE DONE AT THE STEERING APPLICATION EXAM
DİREKSİYON UYGULAMA SINAVINDA YAPILACAK DİĞER İŞLEMLER
1 – To go back twenty-five meters. 2 – Parallel parking. 3 – L Parking.
1 – Yermibeş metre geri gitmek. 2 – Paralel park etmek. 3 – L Park etmek.
We wish you success. Başarılar dileriz.
Nida Driving School / Nida Sürücü Kursu www.ufukkucukali.com www.nidasürücükursu.com.tr

ENGINE SECTION OF THE VEHICLE / ARACIN MOTOR BÖLÜMÜ

 
Motor Kısmı 208.jpg
1. Fuse box, 2. Electronic control unit, 3. Battery, 4 Brake fluid, 5 Engine oil dipstick, 6. Engine oil cap, 7. Engine coolant, 8. Windscreen wiper fluid. 1. Sigorta kutusu, 2. Elektronik kontrol ünitesi, 3. Akü, 4 Fren hidroliği, 5 Motor yağı kontrol çubuğu, 6. Motor yağ kapağı, 7. Motor soğutma sıvısı, 8. Cam silecek sıvısı.

LUGGAGE SECTION OF THE VEHICLE / ARACIN BAGAJ BÖLÜMÜ
 
Trafik seti Yangın Söndürücü.jpgStepne Kriko Blon Anahtarı Çekme Demiri.jpg
Traffic set. First aid kit and fire extinguisher / Trafik seti. İlk yardım seti ve Yangın söndürücüSpare wheel, Wheel wrench and Jack  / Stepne, Bijon anahtarı ve Kriko
1995 yılında sürücü kurslarına yeni soluk vermek amacıyla Nida Sürücü Kursu, gösterdiği mutlak kalite anlayışıyla yıllar içinde farkını ortaya koymuş ve kurumsal bir marka halini almıştır. Uzman eğitici kadrosunu teknoloji ile birleştirmesi ve kaliteli eğitim ile  İstanbul genelinde en iyi kurslardan olmayı hedeflemiştir. Değişen eğitim anlayışına ve sınav sistemine  uygun model uygulamasıyla da adaylara en doğru eğitim sistemini uygulamıştır.
0532 396 7068
ukucukali@gmail.com
Kadıköy/İstanbul
Feneryolu Mahallesi. Fahrettin Kerim Gökay caddesi.No: 122/2 Kat: 1/1 Kadıköy / İstanbul
Haftaiçi ve Haftasonu
09:00-19:00
Liste Başlık 3
Bu öğe hakkında insanlara bilgi verin. Bu öğeyi ilginç kılan nedir? Insanların yapmasını istediğiniz işlem için gerekli bilgileri verin.
Liste Başlık 1
Bu öğe hakkında insanlara bilgi verin. Bu öğeyi ilginç kılan nedir? Insanların yapmasını istediğiniz işlem için gerekli bilgileri verin.
Liste Başlık 2
Bu öğe hakkında insanlara bilgi verin. Bu öğeyi ilginç kılan nedir? Insanların yapmasını istediğiniz işlem için gerekli bilgileri verin.
Liste Başlık 3
Bu öğe hakkında insanlara bilgi verin. Bu öğeyi ilginç kılan nedir? Insanların yapmasını istediğiniz işlem için gerekli bilgileri verin.